Om företaget

Särö Sjukgymnastik är ett “hel-privat” alternativ, där
behandlingarna sker i Särö, strax utanför Göteborg.

Jag bedriver min verksamhet i Särö, ca 2 mil söder om Göteborg. Frikort eller Högkostnadeskort gäller ej. Behandlingar som erbjuds är: rygg- och nackbehandling enl Mc Kenziemetoden, OMI (Ortopedisk Medicin ad modum Cyriax), akupunktur, rådgivning, ergonomi och vid behov hembesök.

Särö Sjukgymnastik – Historik


Företaget bildades 1992 av Gunilla Preifors med namnet Gunilla Preifors i Särö AB. De första åren bedrev jag verksamheten på Skogs- och Lantbrukshälsan, i Göteborg. Min roll som företagsssjukgymnast där innebar arbetsplats-besök, såväl i ladugårdar som på kontorsarbetsplatser, funktions-bedömningar och sjukgymnastisk behandling.

1996 flyttade jag min sjukgymnastiska verksamhet till Friskispraktiken i Göteborg, där jag stannade tills juni 2012, för att  bedriva en liten verksamhet  i Särö.

Jag tog sjukgymnastexamen 1974, vårdlärarexamen 1981, examen MDT (Mc Kenzie) 2003 och Högre Examen i Ortopedisk Medicin 2010 (Advanced OMI).